Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

Op alle reserveringen en diensten tussen Pretecho&zo, gevestigd te Oudenbosch, Breda en Vlaardingen en haar cliënten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Alle cliënten worden geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden, welke ook te vinden zijn op de website van Pretecho&zo.

2. Afspraak maken

Een afspraak maken voor een echo vindt doorgaans telefonisch plaats en na het maken van de afspraak ontvangt elke cliënt een afspraakbevestiging. De afspraak tot het maken van een echo geschiedt, evenals het laten uitvoeren van de betreffende echo, uit vrije wil en keuze van de individuele cliënt. Pretecho&zo is gerechtigd om de gemaakte afspraak te verplaatsen wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie, bijvoorbeeld ziekte van de echoscopist, noodweer, of logistieke redenen. De nieuw in te plannen afspraak dient binnen een termijn van 5 werkdagen na de geplande afspraak plaats te vinden.

3. Beperking aansprakelijkheid

Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch.

Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, maar mocht de echoscopist het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, dan behoudt de echoscopist zich het recht voor de zwangerschapsbegeleider en de cliënte in te lichten. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo. Indien de cliënt reeds van het bestaan van afwijkingen op de hoogte is of dat er vermoedens in die richting bestaan, dan zal de cliënt dit melden bij het eerste contact, doch uiterlijk voor aanvang van de echo.

Pretecho&zo en/of onze echoscopist kan nooit aangesproken worden in verband met mogelijk achteraf gebleken afwijkingen die het ongeboren kind betreffen.

Door akkoord te gaan met de aanvang van de pretecho is het cliënte duidelijk dat er op geen enkele wijze sprake is van een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zoals bedoeld in artikel 7:446 BW. Geen enkele uitspraak, gedaan tijdens of na de echo mag worden uitgelegd als medische beoordeling.

4. Schadelijke effecten

Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Pretecho&zo is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.

5. Geslachtsbepaling

Vanaf 13 weken is het mogelijk om bij Pretecho&zo een geslachtsbepaling uit te laten voeren. De zwangerschapsduur wordt gerekend vanaf de uitgerekende datum zoals vastgesteld bij de termijnecho tussen de 10-12 weken en niet op basis van de laatste menstruatie.

Wanneer de ligging en/of de ontwikkeling van de baby de geslachtsbepaling niet betrouwbaar maakt, dan mag de cliënte kosteloos terugkomen, mits zij aan bovenstaande voorwaarden heeft voldaan.

Bij eventuele geslachtsbepaling kan nooit 100% zekerheid worden gegeven. Pretecho&zo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.

6. Inspanningsverplichting

Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg en professionaliteit uitgevoerd door een gediplomeerd echoscopist. Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming onder meer afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het kindje, de locatie van de placenta en de lichaamsbouw van de moeder en derhalve kan er door Pretecho&zo geen garantie worden gegeven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. In uitzonderlijke situaties kan Pretecho&zo besluiten om een gratis herhalingsecho aan te bieden. Restituties zullen niet plaatsvinden.

7. Betaling

Het is mogelijk om zowel per pin of contant te betalen bij aanvang van de echo. Bij het niet voldoen aan de betalingsverplichting heeft Pretecho&zo het recht om het verkregen beeldmateriaal in bezit te houden.

8. Annuleren

Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is Pretecho&zo genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen. 8. Vertrouwelijkheid Pretecho&zo zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die tijdens het maken van een afspraak en/of tijdens het echoconsult ontvangen wordt.

9. Auteursrecht

Pretecho&zo heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotie doeleinden, tenzij de cliënte nadrukkelijk verzoekt om dit niet te doen. Pretecho&zo zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken.